Club Controller

[TNS]
Ibambe into yakho
Ibambe into yakho
Ibambe into yakho
Ibambe into yakho

[Zanda Zakuza & TNS]
Angazi ngenze njani
Ngoba lengoma iyang' controller
Iyang' controller
Angazi ngenze njani
Ngoba lengoma iyang' controller
Iyang' controller

[TNS]
Ibambe into yakho
Ibambe into yakho
Ibambe into yakho
Ibambe into yakho