iNkunzi

[Verse 1]
Pheth’ umaybuthe’
Phuz’ ishampoo, phuz’ ishampoo
Ngcon’ ungang’ khuz’, cel’ ungang’ khuz’
Beng’hlonipha kakhul’
Sengaba iy’nkunzi, sengaba iy’nkunzi
Ngeke usang’khona, ngeke usang’bona
Ngithi’ uyang’thola, bhut’u’yang’chaza
Bonk’ bayang’ncaw, mswenko kung fu
With The Raps tongue foo, skhiph’ tongue foo
Kere pantsula, Milano kay i-one
Sthombe kay i-two, camera ang’shutha
Bonke bayangbuk’, bonke bayan’funa
Bonk’ bayang’ncaw, bonke bayan...

[Chorus 1]
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke

Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke

Ngeke bang’hlule, ngeke bang’hlule
Sengaba inkunzi, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke

Awu, ngeke balunge, ngeke bang’ nuke
Ngeke balunge, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke
Ngeke bang’ nuke, ngeke bang’ nuke

[Verse 2]
I epitomize cool, since a size two, never cried wolf
Izinto zangempel’, thengisa ngesauce
Gotta drive through I’ll give you nice deals
Thatha nga two, since e-high school
Vele siyaphush’, vele siyasusa
Shube may’shube, Zulu computer
Kidi pantsula, buk’ tracksuit, khal’ iscathul’
Bekuqhum’ shampoo, ibanda mpo!
Besishisa kakhulu, besigroova kakhul’
Besenza khakhulu, besenza khakhulu
Senza khakhulu, senza khakhulu
Ngath’ u confused, buka ngey’buko
Ifa Ley’thutha, buka ley’pura
Buk' itafula, siphezu kweytulo
Kushawa ney' itulo
Kusha nezolo, puff and pass
We supersize awesome, sonke siyay’ fota
Bese siyasi posta, k'dala ngidudla
Since van toeka, buz' umagrizza siyaba supporta
Nabo dado, siyaba supporta
Call me Don Spovington, Zulu Mafioso
Came through with the spova
Animal zoo, sjambok logo get it tattooed
Thina my broer, we like a typhoon
Stayela inyuza Zulu yakuza

[Chorus 2]
Hlupha kakhulu
Bes' hlupha kakhulu
Bes' hlupha kakhulu
Bes' hlupha kakhulu

Bes' hlupha kakhulu
Bes' hlupha kakhulu
Bes' hlupha kakhulu
Bes' hlupha kakhulu

Real recognize real, recognize real
Real recognize real, recognize real
Real recognize real, recognize real
Real recognize real, recognize real

Bangena bay' nyel', ngena bay' nyel'
Wa cethek' ishell, cethek' ishell
Bangena bay' nyel', wa icethek' ishell