Amagama

Makuded' ubumnyama kuvel' ukukhanya endleleni zam
Ndyayazi ilizwi le ndod' engenamali alivakali

Ndyakuthanda ntombazana
Ndyakthanda manyan nyani
Andazi ndenze kanjani

[Repeat x3]
Ndyakuthanda ntombazana
Mna ndyakthanda manyan nyani
Andazi ndenze kanjani

Ngamagama, oh
Ndiphelelwa ngamagama, hayi

Ndyakuthanda ntombazana
Ndyakthanda manyan nyani
Andazi ndenze kanjani

Ndyakuthanda ntombazana
Mna ndyakthanda manyan nyani
Andazi ndenze kanjani

Ndyakuthanda ntombazana
Mna ndyakthanda manyani nyani

Ndiphelelwa ngamagama (x4)
Amagama, amagama, amagama (x3)

Usistofu sam samalahle esind'khusel' ezingqeleni zobusika
Usisambulela sam selang' esindkhusel' emalangen' asehlotyen
Uligungqu lam le tshokolethi, limnandi nje nge toffolux
Andazi ndenze njani

Ndifun' amagama anenyani
Ndifun' amagam' anencasa
Ndfun' amagama anothando
Ndifun' amagama anamandla
Ndfun' amagama anothando

[Repeat]
'Smakad' uzokukhusela phakathi kwezaqhwithela
Phakathi kwezaphuselane

[Repeat]
Ngqu mhakho ndyakuthanda mna
Ngqu mhakho uyandchaza mna
Ngqu mhakho ndyakuthanda mna

Amagama, amagama,
Ndiphelelwa ngamagama (x8)
Amagama, amagama, amagama
Ndiphelelwa ngamagama (x4)

[Repeat]
Amagam' annyani
Amagam' anencasa

Ndiphelelwa ngamagama