Ndenzenjani

[Chorus]
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani, hey
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani

Kolu thando ndibon' ingozi
Kolu thando ndibon' intshaba
Zezilungiswe nguw' ezonto
Ndenze njani

[Chorus]
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani, hey
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani

Ndakuhliwa nasisifo
Onk' amandla am ahluthwa
Ndiyazama kodwa ndenze njani
Yiguqul' eyam intando
Yifanise nale yakho
Susa konk' ukuthandabuza
Ndenze njani

[Chorus]
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani, hey
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani

Kolu thando ndibon' ingozi
Kolu thando ndibon' intshaba
Zezilungiswe nguw' ezonto
Ndenze njani

[Chorus]
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani, hey
Ndimana ndizibuz' ukuthi ndingenza njani