Sokwenzenjani

[Verse 1]

Baby yini kwenze njan na?
Wasu shintsha kangaka
Mina nawe we used to flow
Like a river to the sea
We would agree on everything
(Repeat)

[Chorus]

Selok' uhamba nalabangane bakho
Mina nawe asisahloniphani
Mina nawe asisalalelani
Baby yini? Kwenze njani na?
(Repeat)

(Repeat 1.)

[Verse 2]

Sthandwa sam ungalaleli laba bantu
Abasifiseli okuhle
Bathanda masixabana njalo
Sthandwa sam ungalaleli laba bantu
Abaxabanisi, oondaba zabantu!

Chorus

(Reapeat 2.)