Thando

Kuhlwile kumnyama
Nhliziyoyami iyal ukxola
Amehlo wami ayalukhiph unyembezi
Ngiphoxwe ngothando
Bonke labantu bathembele kuwe
Ubathembisile konke kuzolunga
Zungangiyeki nami ngbambe ngesandla
Ngifuna loluthando

Wethandooo ngabe ukhona na?
Wethandooo unghlukumezile ungshinsthil' ingqondo
Thando thando thando
Ngabe ngobuye ngikthembe na?
Thando thando thando
Ngabe ngobuye ngikthembe na?

Angsakwaz nokthemba
Themba unglimazile
Bengfun uthando mina
Lungshaye phansi lunghlulile
Zungangiyeki nami ngbambe ngesandla
Ngifuna lothando
Zungangiyeki nami ngbambe ngesandla
Ngifuna lothando

Wethandooo ngabe ukhona na?
(Thando, thando, thando)
Thandooo unghlukumezile ungshinsthil' ingqondo
Thando thando thando
Ngabe ngobuye ngikthembe na?
Wethandooo ngabe ukhona na?
Wethandooo unghlukumezile uyshinsthil ingqondo
Thando thando thando
Ngabe ngobuye ngikthembe na?
Thando thando thando
Ngabe ngobuye ngikthembe na?