Angsakwazi

Oooh yeah
Yeah

[Chorus]
Angsakwazi nokcabanga
Angsakwazi nokulala
Nguwe nguwe engqondweni yami
Ngyavuma uyisthandwa sam

Sengibathe ngyaziba, nab' ubuso bakho
Ngithi ngyaziba, nab' ubuhle bakho
Abangani bam, nabomndeni wam bayazibuza
Kuyini ngijabule njena
Bengingazi 'kuth uthando lunjena
Angsakwazi ukuphila ngaphandle kwakho
Bengingazi 'kuth uthando lunjena
Aw yebo! Ngyavuma uyisthandwa sam
Helele yiyeee

[Chorus x2]

Nsuku nemini zandlula
Ngisathanda wena qha
Kweziny' ikhathi ngyazibuza
Umus' ongaka ngawuthola njani na
Kant' uthando lunjena
Kant' impilo injena
Uma ungekho angsakhoni nokucabanga

Wanginik' injabulo, wanginika nothando
Ngenz' isethembiso
Ngashiya ne[?]
Mina ngzohlala nawe mihla yonke le

[Chorus x2]