Mthande

Umbambe ngesandla
Umbheke emehlweni njalo
Umtjel' uyamthanda
Uzambon' emoyizela

[Chorus]
Mthande, mthande umuntu wakho (x2)
Mncome, mncome umuntu wakho (x2)

Ubombamba ngesandla
Umbhek' emehlweni
Umncome njalo
Umtjel' izmadzadza

[Chorus x2]

Umcharme njalo, umspoile njalo
Umtjele njalo' ukuth' uyamthanda
Umcharme njalo, umspoile njalo

[Chorus x2]