Umsebenzi Wendoda

Wa ehamba
eHamba ayo sebenza
Ezobo nelela
Ena nomtwalo wakhe
uMama wa evuka
eVuke eyo sebenza
Ezokwazi ukondla
Yena ne gani zabo

[Chorus]
Umsebenzi Wendoda (x4)
Umsebenzi wendooodaaa
Ai yay, ai yay, ai yay
Ooohhh iyelele aye aye
Iye aye mama aye mama

uMama mhlevuka
eVuke eyo sebenza
Kodwa manje umtwalo ka mama
Wa su kulile
uMama mhlevuka
Ene evuka ayo sebenza
Umtwalo, umtwalo ka mama
Umtwalo sas kulile

[Chorus]

Ai yay yah thokoza mama
Senkulile jabula mama wami
Ai yay yah thokoza mama
Angko sebenza jabula mama wami
Ai yay yah thokoza mama
Senkulile jabula mama wami
A yay yah thokoza mama
Ah jabula mama wami
Sengakula thokoza mama
Ah jabula mama wami
Sengakula thokoza mama