Vele Ngyamthanda

Ngyamthanda yeah,
Ngyamthanda yeah,

Vele boh
Vele boh
Vele boh Ng’yamthanda

Vele boh
Vele boh
Aw vele boh Ng’yamthanda

Aw vele boh(Ngyamthanda)
Vele boh(Ngyamthanda)
Vele boh Ngyamthanda

Aw vele boh(Ngyamthanda)
Vele boh(Ngyamthanda)
Aw vele boh Ngyamthanda

Ngyamthanda
Ai suka niyang’bona Ngyamthanda
Ai suka niyang’bona Ngyamthanda
Ai suka niyang’bona Ngyamthanda

Ngyamthanda
Ai suka niyang’bona Ngyamthanda
Ai suka niyang’bona Ngyamthanda
Ai suka niyang’bona Ngyamthanda

Vele boh
Vele boh
Aw vele boh Ngyamthanda
Ngyekeleni mina (Ngimthande x7)
Uyang’chaza weee
Ngyamthanda lomuntu wami ohhh
Ngyamthanda weee

Ningaz’biza zonk’ izinsizwa
Nabobonk’ abafana
Nawowonk’ amadoda kodwa Ngyamthanda

Ngithi Ningaz’biza zonk’ izinsizwa
Nabobonk’ abafana
Nawowonk’ amadoda kodwa Ngyamthanda

Ei Ngithi Ningaz’biza zonk’ izinsizwa(zonke)
Nabobonk’ abafana(bonke)
Nawowonk’ amadoda kodwa Ngyamthanda(wonke)

Mina Ngithi Ningaz’biza zonk’ izinsizwa(zonke)
Nabobonk’ abafana(bonke)
Nawowonk’ amadoda kodwa Ngyamthanda(wonke)

Ngyekeleni mina(Ngimthande x3)
Uyang’chaza wee
Hhau Ngyekeleni mina(hhay Ngimthande…Ngimthande x2)
YEEE IYELELE HHE IHHELELE

Ngathi ngithi ngithi nghlala phansi bathi vuka wena uhambe
Indlela yalo thando mus’ ukulokh’ uybalekela(mus’ uklokhu…)
Ubhal’ ucisha ngoba kyabonakala Uyamthanda
Noma ngithi nghamba hamba ng’bhek’ ezinye iy’nsizwa
Kodwa hhay cha
Ngzamazame ngiqalaze ngizibheke hhay cha
Avele aqhamuke amamatheke ngim’bone
Hhay suka Ngyamthanda

Uma kukhon’ ophath’ igama lakhe ngvele ngiqhaqhazele, ngitatazele,
Ngmoyizele, nginsinsitheke, nghlek’ ubala, ngmamatheke
Kuvele kushwabane ulimi ngiphelelwe ngamaganyana
Noma kungadum’ izulu, lizamazame, liqhekezeke, libalele
lin’ amaqhwa, lin’ imvula, kushis’ ilanga
Noma kungaqhekezeka amadwala amakhulu mina Ngyamthanda

Ei ngithi ningaz’biza zonk’ izinsizwa(zonke)
Nabobonk’ abafana(bonke)
Nawowonk’ amadoda kodwa Ngyamthanda(wonke)

Mina ngithi ningaz’biza zonk’ izinsizwa(zonke)
Nabobonk’ abafana(bonke)
Nawowonk’ amadoda kodwa Ngyamthanda(wonke)

Aw vele boh(Ngyamthanda)
Vele boh(Ngyamthanda)
Vele boh Ngyamthanda