Lalala

Uuhhhhh (x2)

Ndikhumbula kdala, ndihleli nomama
Kwasuka kwadlula lo brother
Enxib' ihembe elimhlophe
Wandijonga ngecala
Ndangcangcazel' izandla
Hayi man, yen' uyandichaza
Akasmhle, ndyakxelela. mzala

[Chorus]
Ndikucinga njalo baby ndixakekile
Iintloni andinazo baby, wen' uthandiwe
Soz' ndimfuman' omunye ondiphambanisa njengawe
Wen' upheth' intliziyo yami
Uh lalalalalala (x3)

Saqala ukubonana, ndandisengumntana
Xa ehamba ndfun' ukukhala
Ndizenz' umntana omncinnci
Nangelinye ilanga sigqib' u'xabana
Waveske wacela ukunditshata
Ndaphambana, ndyakuxelela. mzala

[Chorus]

[Repeat]
Khona khona lo bhuti ondiphetheyo (x2)
Nditshona phantsi, and'vuse ke (x2)

[Chorus]

Xa sisemathandweni kukhal' ulalala (x2)
Lalalalala, lalalalala, lalalala
lalalalala, lalalalalala, lalalalala
la la la la la la la la
tum turu turu rum tum turu turum
turuum te tururum te
teru terum tum tum
teruum turu rum yeah (x2)

Sobe ndfumane (x3)
Yeeaaah!
Ooooohh! Heeeeeeeey! Yeah!

[Repeat]
Ooh I love him
I love him (x2)
Yes I do

Oh yes I do (x2)