Macala

[Chorus - Mlindo]
Yeh kuzo nyiwa macala
Yeh kuzo nyiwa macala
Yeh kuzo nyiwa macala
Yeh kuzo nyiwa macala
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye

[Verse 1 - Mlindo]
Ngithe val' umlomo uvul' amadlebe le ndaba ingawe, ay
Umlomo valwe, le ndab' ingawe
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye

[Verse 2 - Thabsie]
Yeh hai ke
Hlezi utheth' amacala
Ubsuku bonke ngiyakhala
Ang'safun' ukuhlala
Ng'sayo minya ama cider
Ng'sayo dhakwa, ngisayo dhakwa, ng'sayo lahla ngathi angina ndaba
Ng'sayo jaiva k'phume ilanga
Yeh uzoqina ongang'bambanga
Yeh kuzojika amakhanda
Yeh kuzokhishwa ama salad
Sizofika nga le namba

[Bridge - Mlindo & Thabsie]
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye

[Verse 3 - Kwesta]
Yisjukujuku yiso
Funa abant' aba nice, abo sugar & spice
Bazogubudis' i-two four
Leth' i-cooler nama-ice, ngazo buzana ne price
Ungazong' gazadelis' i-tjotjo
Baba s'groova nabo aich, abo thul' ungam payis'
[?]
Ngipheth' uThabsie no Mlindo, simjojo. Sho
Kodwa haibo whoa, ziw' izolo mara still mina ngi-tai tot nou
Konje ng'minyele noThabsie ama cider ay-four
Ngaph' uMlindo usakhwaz' ama cider ay-four. Sho
As'yekelen indab' zayzolo, vandag k'hambani?
Siyophelel' enkantolo, bes' i-case siyal'tol
Bese vee siyaz'bova
Sidl' ipay k'buye i-change ye fi'bob

[Chorus - Mlindo]
Yeh kuzo nyiwa macala
Yeh kuzo nyiwa macala
Yeh kuzo nyiwa macala
Yeh kuzo nyiwa macala
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye
Awu, uyeye, uyeye, uyeye, uyeye
Ah yeah, uyeye, uyeye, uyeye

[Verse 4 - Sfeesoh]
Namhlanje mama angibuyi ekhaya
Ngizokubon' ek'seni
Uzong'thola ka Mama Uyang'caza
Nabolova s'hluph ubar man
Ah, i-case lam' ling'shonisile
Ah, bodlela lam' ling'bhekile

[Outro]
[?]...
Ngithe val'...