Lengoma

[Intro]
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Hiyo Lengoma, Hiyo!

[Verse 1]
Mina ngizikhumbulel' isalukazi sam
Wa yengi yala ugogo wam
Wathi inxeba lika Vavi al’hlekwa
Hayi al'hlekwa
Mina ngizikhumbulel' isalukazi sam
Wa yengi yala ugogo wam
Wathi inxeba lika mjita al’hlekwa
Hayi al'hlekwa

[Verse 2]
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Ibuyisa is'milo ku magosha
Ithaha umzalwana imbek'eqaweni
Ibuyisa is'thunya ezangomeni
Hiyo Lengoma, Hiyo!
(Ehh!) Ekhaya abana twa!
Ekhaya abanalutho
Ubizi uya'pull upper nje
Ubizi uya'pull upper nje
Abafana ekhaya abahloniphi
Amantombaza alal' am-out
Bonke[?]
Abafana bashela ngezi moto
Yintoni leyo
Buyisel’ imali ephakhetheni wondl’ ekhaya
Hiyo Lengoma, Hiyo!

[Outro]
Hiyo Lengoma, Hiyo!
Ibuyisa is'milo ku magosha
Ithaha uzalwana imbek’eqaweni
Ithaha iNazaretha lizibone lisekufeni
Ibuyisa is'thunya ezangomeni