Ancestors

[Chorus]
Nihluka nisenza vukani, musan' ukulala
Amakhehla ashis' imphepho emsamu
Izangoma zilahla amathambo [?]
Ndiyazazi ndisisoni mna
Kodwa baba hai ndicel' ungadilibali m'na
Ndicel' ungadilibali m'na

[Verse 1]
Kuyobanini umama 'ami ehlupheka
Kuyabanini abantwana besogola
Indlu emnyama iphenduk' inhlekisa umhlaba wonke
Kuyobanini umama 'ami ehlupheka
Kuyabanini abantwana besogola, hai
Indlu emnyama iphenduk' inhlekisa umhlaba wonke
Kanti wena Baba uphenudla abanjani?
Kanti wena Baba uphenudla abanjani?
Umama uyanikela imihla yonke, imithandazo yakhe ayiphenduleki
Amadlozi ngibone ngathi wona asilahle wona
Andazi noma ubone ekhona, hai
Amadlozi ngibone ngathi wona asilahle wona
Andazi noma ubone ekhona

[Chorus]
Nihluka nisenza vukani, musan' ukulala
Amakhehla ashis' imphepho emsamu
Izangoma zilahla amathambo [?]
Ndiyazazi ndisisoni mna
Kodwa baba hai ndicel' ungadilibali m'na
Ndicel' ungadilibali m'na

[Outro]
Yeeee, yeah!
Shubebe, shubebe
Baba hai siyashweleza