50/50

No no no,
sesizwile, sesizwile kanti kumele kufe bani?
Wena mina? no no no
Ngithi mina wonke umfazi o independent
let's go 50\50
and futhi wonke umuntu o independent 50\50
Kanti kumele kufe bani?
hayi kabi 50\50
ama fifty pinky
Aw kanti kumele kudakwe bani
Anikwazi,
ama 50\50
Ama fifty pinky
Ngithi mina wonke umfazi o independent
let's go 50\50
Sho, wonke umuntu la mfana indipendent aw 50\50
Kanti kumele kufe bani
Ngicela nawe lapho mfana i 50
Mdu? Hola
Ffity pinky
Aw kanti kumele kutake bani
lahlela nawe lapho mfana 50 pinky
Angithi ngiyanibuza
Hayi kabi ama fifty pinky

[Mandoza]

Akuna muntu ozoncengwa la,
khipha nawe lapho tsotsi fifty pinky maan
Akuna clever ezoncengwa la
50's down no excuse case closed
Angithi uyazi ukuthi ixoxo ne xoxo liyazixumela
wena ufuna ukuxunywela ubani
Angithi fede fede ne bhubesi liyaziphandela,
wena ufuna ukuphandelwa ubani

Angithi nathi si independent let's go 50\50
Fede nathi si independent let's go 50\50 * 2

Ye Mdu yilama 50\50
Eh Ndoz' yilama 50 pinky manje
Yesis bangazo si-khosta labantu
bayasi teksa manje
Kanti kumele kufebani,hayi vele kumele sife sonke
Kanti kumele kutake bani la, hayingoba kumele sife sonke
aw 50\50 Y2K no Y2K
Ngoba manje yilama 50\50
fifty pinky* 2
Kumele kufebani, kumele kufebani
Kumele kutake bani? mina ngithi kumele kufebani

Angithi nathi si independent let's go 50\50
Fede nathi si independent let's go 50\50 * 2

[Mdu]

Akuna muntu ozoncengwa la,
khipha nawe lapho tsotsi fifty pinky maan
Akuna clever ezoncengwa la
50's down no excuse case closed
Angithi uyazi ukuthi ixoxo ne xoxo liyazixumela
wena ufuna ukuxunywela ubani
Angithi fede fede ne bhubesi liyaziphandela,
wena ufuna ukuphandelwa ubani
Angithi uyazi ukuthi ixoxo ne xoxo liyazixumela
wena ufuna ukuxunywela ubani
Angithi fede fede ne bhubesi liyaziphandela,
wena ufuna ukuphandelwa ubani
50\50 kumele kufebani
50\50 kumele kufebani
Kanti Kumele kufebani, sofa sonke
Sofa sonke,
Kumele kutake bani?
Kumele kufebani??
Ningayithathi kabi * 2

Angithi nathi si independent let's go 50\50
Fede nathi si independent let's go 50\50 * 2
Angithi nathi si independent let's go 50\50
Fede nathi si independent let's go 50\50 * 2