Sgubhu Sangempela

Sgubhu Sangempela (Prod. by Slam88)

Master King D

Living Dreamz. (2019)

4

Yah
Bathi Isgubhu sangempela
Mmmh
Living Dreamz.
Sho
Huh

(Verse 1)

Kule game yimi isguli biza I ambulance
SABC 4 mina bheka ngishintsha I channel
Ngiba driver crazy ngu mshayeli ongena license
Ngiringa ivari angiqambi amanga njengo MR president
Ey bo clever ningazo ngibasela
Yimi inkosi la so voetsek ningazongiphaphela
Izinqondo ezingena Fokol mina ngizozigcwalisela
Yimi umpetha la nama fan azongifakazela
Ngiyi Ndlangamandla ekasi uma bengithakazela
No doubt nawe vele uyaz bayangi fatela
Destroyer angi knock nase mnyango
Ngiphethe izinja zami manje sigijimisa ithambo

(Hook)

Mamela Isgubhu sangempela
Angiceli ma favor izinto ngiyazenzela
Nex ukulala izolo umbhede ubungibhedela
Ne game ngapha ilula izinto ziyashelela
Mamela Isgubhu sangempela
Angiceli ma favor izinto ngiyazenzela
Nex ukulala izolo umbhede ubungibhedela
Ne game ngapha ilula izinto ziyashelela

(Bridge)

Ngiyi sgora se rap mina ngijima ngama bars(ngama bars)
Genetic,ngi connected nama stars(nama stars
Lion King ,umalume unama scars
Ngishisa like hundred degrees vele ngine Masters(Ngine Masters)
Ngiyi sgora se rap mina ngijima ngama bars(ngama bars)
Genetic,ngi connected nama stars(nama stars
Lion King ,umalume unama scars
Ngishisa like hundred degrees vele ngine Masters

(Verse 2)

Faka imbewu engadini 'slima ngempela
Bonke ngiyabanyela enhleg ngiyadelela
Doing my shits mina akekho ozongitshela
Angikhohlwa well I got much to remember
Yimi u best masiza ngase linin
Ngiyi striker esiyi teenager ngigqoka u number 13
Ngifuna I bad bitch mina angizwani nama slay queen
Ngibulawa yi Smirnoff ngathi unyaka 1818

(Hook)

Mamela Isgubhu sangempela
Angiceli ma favor izinto ngiyazenzela
Nex ukulala izolo umbhede ubungibhedela
Ne game ngapha ilula izinto ziyashelela
Mamela Isgubhu sangempela
Angiceli ma favor izinto ngiyazenzela
Nex ukulala izolo umbhede ubungibhedela
Ne game ngapha ilula izinto ziyashelela

(Verse 3)

Bathi Kasi rap lento siyi puncha ngesiZulu
Ziphi leziphukuphuku,lezi ezicuphe uchuku
Ezingangithusi nasebusuku
Ngiyinkosi yama Zulu mina angizwani nama bhunu
Mangifika kwi battle kuvele kushunqe intuthu
Isgubhu ubuzukuzuku,ngiyinkinga ngi puncha nange siLungu
Ngimdala kule timer lakho yimi ubaba omkhulu
Le game igcwele abo gogo Kanye nabomkhulu
Ngiyi god Lana yimi unkulunkulu
Team yama zombie amakhanda agcwele izipikiri
Kwesta nale ,Or kant untwana ushaya nge spirit
Ma dealer ase clinic,mina ngi crava I pills
Mawusizela ngama start up thina sokushaya nge finish
Sikushaye ngo delete, yes we mean it
Bathi uban lo?
Yilo wakwa Mtolo lo
Vele uyi Bosso lo
I level yakhe I high ngathi ntwana ubhema izolo lo

Hook)

Mamela Isgubhu sangempela
Angiceli ma favor izinto ngiyazenzela
Nex ukulala izolo umbhede ubungibhedela
Ne game ngapha ilula izinto ziyashelela
Mamela Isgubhu sangempela
Angiceli ma favor izinto ngiyazenzela
Nex ukulala izolo umbhede ubungibhedela
Ne game ngapha ilula izinto ziyashelela

(Bridge)

Ngiyi sgora se rap mina ngijima ngama bars(ngama bars)
Genetic,ngi connected nama stars(nama stars
Lion King ,umalume unama scars
Ngishisa like hundred degrees vele ngine Masters(Ngine Masters)
Ngiyi sgora se rap mina ngijima ngama bars(ngama bars)
Genetic,ngi connected nama stars(nama stars
Lion King ,umalume unama scars
Ngishisa like hundred degrees vele ngine Masters