iKesi

Awu shiy' iscef' endlini, uthath umunt omthandayo
Sishay inkwar' eThekwini
Woza nazo iyiphuzo ezibandayo
iKesi

[Verse 1]
La suka, la hlala, ba phum abafana be gchwel amacar amaningi
Ba founel uSiya, yaphum' iCaraCara kwa ngen abantwan abanigi
Mina ngisashela kanti, iskelemu nisithenga malini
Hayi, mina angisibuy, ngizo fika kuyibraai
Heyi, uyangibona, ngpheth izinja zakhona
Izinto ezinyakazis' umuzi wamazimuzimu mazikhonkhotha
Mauphapha la siya ngoza, iNkalakatha, Mandoza
Ngivele ngigchithe amakas ingathi ngikhokha nge debit order
Manje baby stop that bitchin
Phela mina mang'ze ebeshini ngisuka ngi phezu kwemishini
Manje lelishende lakho l'thini
Lingibuz u21 question, hayibo, ngathi ufun ukuyisusa ngathi ufun ukuyisusa
Khninzeleni ne skotela, phela mauliyenza leliphutha uzolikhokhela
Mina ngiyaliletha mauyifuna induku k'phela
Shiye kukhala abantwana bathi ooh ohh
Sbathathe sibafake kuSiyaya s'hambe nge vroom vroom

[Hook]
iKesi icasela nge label
I bank iAsalaam-Alaikum
S'fun imali yamasulumane
S'fun imali yamaZulu mane
S'fun imali yamasulumane
S'fun imali yamaZulu mane
So baby pop it for a real one
Pop it for a real one
I feel nice
I live once
Run and tell em... come on

[Verse 2]
Awu hena, kulungile sisi usulahlel umrapper
Ngiyabionga seuqale ukuzityela
Bengithi udukelwe iphone, ubsuku bakho wena uyazibonela
Awubheke uphuziswa i-pressure,Iyahlanzis i-Olmega
Yekel uk'thand izinto ewungaz'yazi man damn it
Awu hey wen, mina ngiyinyenza every day lento
I always knew it would pay wena
I put into it a passion and youthful exuberance
Now homies they hate but mommies they praise
I'm going to greener pastures where I'll graze
Angisena ma brake, ngibulala ama-vluit
Ngiphethe ama-lawyer azobinqa amacase
Manje wena umsukelelan uSadaamu
Eyihlalel engodiini, indod ivuk emgodini ngalomshini
Uzom'ezen utatakho
Baby tell me who's your daddy
Niyabhuqa, heavy mean and dirty
Ngifin imali yamaZulu mane, ngifin imali yamaZulu mane
Ngifun izaka hayi is'shumbane, ngifun izaka hayi is'shumbane
Oh, I'm going back on the road
I'm landing into your code
Until you put my name on the throne

[Hook]

Awu shiy' isqepe endlini
Uthath umunt omthandayo
Sishay inkwar' eThekwini
Woza nazo iyiphuzo ezibandayo
And we on tonight
Yeah we on tonight
Yeah we on the stage down until the morning light
And we on tonight
Yeah we on tonight
Yeah we on the stage down until the morning light