My Love

Angisak’funi

[Verse 1]

I made 365 days in a year
My love, ngilokh’ng’zama
iLive iLife ilk’ ingbhek’sela phansi
Kwamele ngihlabel’ abaphansi
Angsathole s’khipan ngawe
My love, ngenzeni?
Mtwan’ omuntu ngenzeni?
My love ngenzeni?
Hayi, kuyangiphedhela

[Chorus]

Wena njalo nje na lo na lo
Uzenz’ boss ekhonayo
Hini lento oyenzayo?
Mina angiyi funi
Wena njalo nje na lo na lo
Uzenz’ boss ekhonayo
Hini lento oyenzayo?
Mina angiyi funi

Weh my love sondela
Sab’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha
ANGISAK’FUNI
Weh my love sondela
Woz’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha
ANGISAK’FUNI

[Bridge]

[Verse 1]

I remember for the first time ngical’ ukuk’bona
Eish, kwadikiza kwe sam
Mtwan’ womunto hawu authi ngik’bone
Hayi manje ngiyasaba
Manje izinto engiziyenze kuwe k’lamalanga
Eish, zihlabisa amahloni
Mtana womuntu ngixese
Hawu dloz’lam ngicel’ ungsize

[Chorus]

Wena njalo nje na lo na lo
Uzenz’ boss ekhonayo
Hini lento oyenzayo?
Mina angiyi funi
Wena njalo nje na lo na lo
Uzenz’ boss ekhonayo
Hini lento oyenzayo?
Mina angiyi funi

Weh my love sondela
Sab’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha
ANGISAK’FUNI
Weh my love sondela
Woz’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha
ANGISAK’FUNI

Weh my love sondela
Sab’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha
ANGISAK’FUNI
Weh my love sondela
Woz’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha
ANGISAK’FUNI

[Bridge]

[Chorus]

Weh my love sondela
Sab’ uzophela
Mapaputsi uzok’ setha