Kleva

Kleva

Ya I know you’re wondering kith mapaputsi uyephi
K’thulile, kwenzakalan

Abo brrts nabo bratts nabo foka sebazothula
Yabona mina no Dirrex ninja yam sizok’shaya ngezulu

Brrrits

Thula!
Awu, fosha

[Chorus]

Bazosala
Bazokhala
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Is’ghub se Kleva les
Be ukuphi s’yenza lez?
Uzosala
Bazoduba
Bazoziba
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Inkunzi ye iKleva les
Le sghub’ sizok’ enza yezwa
Uzopaka

[Verse 1]
Aksi laba fat laba fosta kulamanye mazwe
Maba fika la bafika la ba fak’ imibono
Ababhed’ abaghab’ la bakhulumi nyongo
Heh bayeke’ mina Kleva ngizoba fak’ isjambok
Ung’bheke kahle mina Kleva ngicamuka eJozi
Come pushang pushang Gauteng Maboneng
Lapho Kleva izinto zenzeka khona
Mawu ngena ngcondo manu uyeke
Ngithi Dankie ngiyabonga
Sazo…
Sala bo lova ngithi sghubu wenzani
Heh labo Kleva no Guluva ngithi khuluma bani?
Ningab’ amangwala ngithi sghub’ umdala
Dedelela nini kuze kuphuz’ umadala
Sobelesela ngale sghub’ abanye k’phuphumi udaka
Ma si sthinta le’sghubu usukum’ ujaive
Ngoba uyazi mina nale ‘ghub zami dala s’ghudla
K’dlala

[Chorus]

Bazosala
Bazokhala
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Is’ghub se Kleva les
Be ukuphi s’yenza lez?
Uzosala
Bazoduba
Bazoziba
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Inkunzi ye iKleva les
Le sghub’ sizok’ enza yezwa
Uzopaka

[Bridge]
Aha
Unamanga
Ngizok’ shukashuka ngiklahlel’ edancefloor
Oh no no more
Aha
Unamanga
Ngizok’ shukashuka ngiklahlel’ edancefloor
Oh no no more
Aha
Unamanga
Ngizok’ shukashuka ngiklahlel’ edancefloor
Oh no no more
Aha
Ngizak’bamba
Ngizok’ shukashuka ngiklahlel’ edancefloor
Oh no no more

[Chorus]

Bazosala
Bazokhala
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Is’ghub se Kleva les
Be ukuphi s’yenza lez?
Uzosala
Bazoduba
Bazoziba
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Inkunzi ye iKleva les
Le sghub’ sizok’ enza yezwa
Uzopaka

[Bridge]

[Chorus]

Bazosala
Bazokhala
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Is’ghub se Kleva les
Be ukuphi s’yenza lez?
Uzosala
Bazoduba
Bazoziba
Leyi Kleva ziyagodola mak’gena mina la
Inkunzi ye iKleva les
Le sghub’ sizok’ enza yezwa
Uzopaka