Uzoyithola Kanjani

Uzoyithola kanjani uhleli ekhoneni
Emali emali engeke izizele kuwe,
mele wena uphande yona khona manje vuka
Uzoyithola kanjani uhleli ekhoneni
Eh bafethu inyuku inyuku, inyuku iyafuneka aka gtz
Aw uyangithola sengiphuma kanje
Ya makhala njalo,
mawubona mina njalo ubona imali
Everyday ukhala nga something,
namhlanje ukhala ngani
Sometimes ukhala ngenkouza,
sometimes ukhala nge beer,
sometimes ukhala ngama papa
Kanti wena uzoziphandela nini,
ay sikhathele ne
Evuka uzenzele gazilami,
ey sikhathele ne
Vuka emaqandeni mpintshi yami,
kanti kwakhala nyonini
Kanti kwenzakalani lakuwe, tshele mina uzimiseleni,
ey skhathele ne

[Chorus]

Uzoyithola kanjani uhleli ekhoneni x4

[Verse 2]

Ukhala nga something,
while the sgubhu is pumping
Uqeda isinkwa sabantwana kulikhuni ukuba yindoda
Ukhala nga something,
while the sgubhu is pumping
I see Mandoza on the window ahamba namaboza
Athi woza Siphiwe foloza,
ngoba uyagoloza
Muyekeleni muyekeleleni,
muyekeleni muyekeleleni muyekeleni muyekeleleni
khona azokwazi ukufuna ukuphanda
Muyekeleni muyekeleleni, muyekeleni muyekeleleni
muyekeleni muyekeleleni khona azokwazi ukuphanda

Ahhh ya haa uzoyithola kanjani x3
Awuvuka ekuseni six time vroeg in the morning
sowusekhoneni uhlapha abaya emsebenzini
Uzovuka nini ufane nabob hade lami
Isikhathi siyakushiya walala walimala

Muyekeleni muyekeleleni,
muyekeleni muyekeleleni muyekeleni muyekeleleni
khona azokwazi ukufuna ukuphanda
Muyekeleni muyekeleleni,
muyekeleni muyekeleleni muyekeleni muyekeleleni
khona azokwazi ukuphanda

[Chorus]

Uzoyithola kanjani uhleli ekhoneni x7

Ek verstaan you get down ubamba inkunzi
Wenza umuhlolo emakhoneni
izijutha ukuthi kuyafana usix no9
12 o’clock emini ilanga lishisa
sowumugwazile ukhipha i4/5 ushaya i6/9
Uzijutha ukuthi wena u6 no 9,
kini bayakusaba ungena ngo 12
wu 1 wu 6 wu 7 kuyafana kuwe
Muyekeleni muyekeleleni,
muyekeleni muyekeleleni muyekeleni muyekeleleni
before ashayisana namabonda
Muyekeleni muyekeleleni,
muyekeleni muyekeleleni muyekeleni muyekeleleni

[Chorus]

uzoyithola lento ayifunayo.
Uzoyithola kanjani uhleli ekhoneni x7