2 Bob

Morandziwa wa mina
Ni naledzi yanga
Mufunwa wanga
Vatshwari vamina
Vani kunisile
Ndifambile
Ndo fanayo
Two bobo yanga

Baya buza abantu
Yini ngathi u hamba kancane
Ilanga ngathi seliyashona
Sheshisa baby o hamba kancane

Ha osa chechela (2x) morago
O thathiwe ngizo ngizokuthola phambili
Ha osa chechela (2x) morago
O thathiwe ngizo ngizokuthola phambili

[Chorus]
Wakabani haibo lo muntuza
(Ungo wami lo muntuza)
(Ungo wami lo muntuza) ad lib

Ha ke sa chechela (2x) morago
Senthathiwe nizo ng'thola phambili
Ha ke sa chechela (2x) morago
Ndifambile nizo ng'thola phambili

Morandziwa wanga wamina
Ndinofa naena
Two bobo yanga ya mina ndo fanayo
Ndifambile mine a
Vatshwari vamina vani kunisile

Two bobo ad lib

Two bobo ya mina
Ndo fanayo
Imudodo wanya
Ni naledzi yanga
Di ani fuwuna

Two bobo yanga (2x)

[Chorus]

A welele ngaze ngayithol'
Intombi yami
Ku khala madoda ngawe lovey wami
Ungo wami (2x)
Ngiyaz'fela ngawe sithandwa

Ha ke sa chechela (2x) morago
O mo mina ngiyaz'fela wela ngawe sithandwa
Ha ke sa chechela (2x) morago
O mo mina ngiyaz'fela wela ngawe sithandwa

Two bobo ad lib

[Repeat x2]
Morandziwa wanga
Ni naledzi yanga
Two bobo yanga
Ndo fanayo

[Chorus]

Morandziwa wanga
Nisi vaya kiliwu yanga
Imutoto wanya