The Bizness

[Chorus]
Me I'm 'bout my business
Don't vibe with me, vibe with me
Everbody going crazy
Every time I turn around it's like they stealing my style
So, I don't listen when your shit come on
I don't listen when your shit come on
It's crazy when you talk about me
Denying when you talk about me
'cause your feelings go up and down

[Verse 1: Cassper Nyovest]
Abu khulum' khumu' khulum' khulum'
Khuluma nga khulu (x2)
Nare ga le lape go ringa (ka batho)
Le senya tsa lona le senya (tsa batho)
Ga o tshwenyana le nna o tshwenya (Mmabatho)
Hey ka e fetsa nou partynyana ena mo pele (ga batho)
Ga ke fetsa be ke o tsenya le matlho
Ga reo believe wa re jiya
Don't worry we're getting amaDibas
amaDibas, getting amaDibas, amaDibas
Hey wean, amaDibas,amaDibas
getting amaDibas, amaDibas

[Verse 2: Siya Shezi]
Eisan eintlik njalo mang' flatela
Bang bathulel' iStyle sam
Lab' abahlanyis' iqaba
Benzan?
Eintlik they all up in my business
Ba bhek' indaba zam ngathi ngiyi news reader
Yes, eintlik mina ngiya ba zista
Bang bayisel' iskelem nyana sa bo chippa
Ba gat' inumber zethu ngathi ba span' e Rica
Bana manga,
bano kuthi itrack iwack bangak uyizwa
Abavuyanga nyan nyan
iprogress iyabadika
Ba bethwa istress sa se cats baya bicha
Everybody going crazy
ile collabo le ka Ricky Rick, uCassper no Shezi
Welele yasemzini
Nabo sweedie ba pakile
Ayispane le Engine
Shout out amahater, they doing a great job
Mara ngiyabazwela abagole ne 8 bob.

[Chorus x4]