Walila

Ndithe ndilala lo mntwan' ebekhala
Wasuka walila, watsho kalusizi
[repeat]

Walila, walila umntwana
Thula thula mah
[repeat]

Ndamcenga lomntwana, ndamthuthuzela
Kodwa hayi lomntwana watsho kalusizi
[repeat]

Walila, walila umntwana
Thula thula mah
[repeat]

hayaya yeye yo yo walila walila sana lwami
hayaya yeye yo yo we sana Thula, thula mah

Walila walila umntwana
Thula thula mah
[repeat]

Ndamcenga lomntwana, ndamthuthuzela
Kodwa hayi lomntwana watsho kalusizi
[repeat]

Walila walila umntwana
Thula thula mah
[repeat]

Hayi yoyo, hayi yoyo
Thula, thula mntwanam
Hay hay hayim, hayay hay hay yaya
hay hayoyo, wakhala kalusizi
Thula mntwanam, thula mntwanam

Walila, walila umntwana
Thula thula mah
[repeat]

Ndamcenga lomntwana, ndamthuthuzela
Kodwa hayi lomntwana watsho kalusizi
[repeat]