Gug'othandayo

[Verse 1]

Isikathi sami siya ngivumela
Ngoba mina yoh ngiyathand’bunandi
Ngoba mina yoh mma eh mina yo mma
Ngiyab’thanda ubumnandi
Abazali bami bazongi qholela
Ngoba mina yoh ngiyathand’bunandi
Ngoba mina yoh mma eh mina yo mma
Ngiyab’thanda ubumnandi

[Chorus]

Gug’othandayo, Gug’othandayo
Gug’othandayo, Gug’othandayo
Gug’othandayo, Gug’othandayo
Gug’othandayo, Gug’othandayo (x2)

[Verse 2]

Eh ba tswadi baka batla ntswarela
Ka uba nna yoh ka o rata monate
Ka uba nna yoh mma, nna yoh mma
Ka o rata monate
Eh ba tswadi baka batla ntswarela
Ka uba nna yoh ka o rata monate
Ka uba nna yoh mma, nna yoh mma
Ka o rata monate

Ngoba yi zi lezinto se zi yenzayo
Singalali emekhaya
Sizicabanisa naba zali auw naba zali
Siya bo thanda ubumnandi
Ngoba yi zi lezinto se zi yenzayo
Singalali emekhaya
Sizicabanisa naba zali auw naba zali
Siya bo thanda ubumnandi

[Chorus]

Gug’othandayo, Gug’othandayo
Gug’othandayo, Gug’othandayo
Gug’othandayo, Gug’othandayo
Gug’othandayo, Gug’othandayo