Marabi

Namhlanj' uyahamba ubheka l' eGoli x2
Uy' eGoli, hey uy' eGoli uqaphee mntwanam x2
Mina ngiyahamba ngizibhekel' eGoli x4
Barareta, barareta
Barareta qaphela mntwanam

Ubabone botsotsi beJozi, botsotsi beJozi
Uqaphele mntwanam
Uy' eGoli, hey uy' eGoli uqaphee mntwanam x2
Mina ngiyahamba ngizibhekel' eGoli x4
Barareta, barareta
Barareta qaphela mntwanam

[humming]

Barareta, barareta
Barareta qaphela mntwanam

Lehakoe Shatti

E fela ka nnete o mosadi wase bili
Wama gonte ka hare ha ditshaba
Hoya ka le fatshe lothle
Ke wena fela baby
Ya tlisang le thabo pelong yaka

Mofotho o lerato
O ntleseditse wona baby
Tseleng ya bophilo
O se kotlelo saka
Ka mehla le matsatsi

O tlisa kganya bo philong baka
O tlisa kgotso pelong yaka

Lerato la gago, gago
Leya kgapatseka ka nako tsohle baby
le ntlisetsa mo fotho bophelong baka
Ha re tshwarele jwalo ka mihla
Hobane seo modimo are *** sona
Ha se babangata basifumane
Kea leboga katsohle tse o nke tselitse tsona

O tlisa kganya bo philong baka
O tlisa kgotso pilong yaka

Ole gaku la pelo yaka
Tshehlana yabohlokwa
Ole gatlo la pilo yaka
Tshehlana yabohlokwa

O tlisa kganya bo philong baka
O tlisa kgotso pilong yaka
[repeat till end]