Iselu thando Olu

[Hook]
Hambu mhlaba wonke
Funa na nonjengawe
Hayi andisamtholi
Kodwa malume wam wandenza

Hambu mhlaba wonke
Funa na nonjengawe
Hayi andisamtholi
Kodwa malume wam wandenza

Kodwa abantu
Esithandana nabo
Xa kukubi bayasijikela
Iselu thando olo?
Iselu thando olo?

[Verse 1]
Ndihambe umhlaba wonke
Ndifunana nonjengawe
Hayi akasafuneki
Ofana nje ngawe

Ubuthe uyandithanda
Sekutheni
Nje ndindedwa
Ndiyabulela malume wami
Ngoku ndikhusela mna ndingaboni

Wawuthe asoze undishiye
sekutheni ndilala ndedwa
Nje ngongakulungi kwengxoxo
Zelobola
Sewungasa bonakali nakwelo qolomba
Ndiyabulela Malume
Ngoku yenza lento
bendingathandi
Bekunzima
Kodwa iziphumo namhlanje
Ndizibonile

Uhh bendiyazi soze ndilahlwe ligazi lami
Bendiyazi
Bendiyazi
Soze ndilahlwe ligazi lami
Bendiyazi
Bendiyazi
Soze ndiphoxwe ligazi lami

[Bridge]

Wawuthe asoze undishiye
sekutheni ndilala ndedwa
Nje ngongakulungi kwengxoxo
Zelobola
Sewungasa bonakali nakwelo qolomba

[Hook]
Hambu mhlaba wonke
Funa na nonjengawe

Hambu mhlaba wonke
Funa na nonjengawe
Hayi andisamtholi
Kodwa malume wam wandenza

Kodwa abantu
Esithandana nabo
Xa kukubi bayasijikela
Iselu thando olo?
Iselu thando olo