Amakhamandela (Not Yet Uhuru)

Welele wamamama, wewamamama
Woye hoho hoho womamama
Welele wamamama, wewamamama

Mhlaba wakithi bo (Mhlaba wakithi bo)
Usemi ndawonye (Usemi ndawonye)
Akukho mehluko kulelizwe
Qhawul' amakhamandela (Qhawul' amakhamandela)

Ah thin'asina voti (thin'asina voti)
Silal'emikhukhwini (Silal'emikhukhwini)
Akukhi mehluko kulelizwe
Qhawul'amakhamandela (Qhawul'amakhamandela)

Bakhona abany'abakithi
Abasibona sesikhululekile (sesikhululekile)
Kodwa umshosha phansi
Uthi not yet uhuru (Not yet uhuru)

Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Not yet uhuru (Not yet uhuru)
Hay’ Not yet uhuru (Not yet uhuru)

We! sizwe sakithi
We! qaphelani lumkani
Isintu sithi
Isintu sakudala
Ilifa lezithutha (lezithutha bo)
Lidliwa ngabahlakaniphileyo
Ilifa lezithutha (lezithutha bo)
Lidliwa ngabahlakaniphileyo