Wedding Day

Wedding Day (Prod. by Leonel Augustine)

Leonel Plaatie Augustine

My singles (2019)

Eyeah yeah
Namhlanje siy'shada
Eyeah yeah

Eyeah yeah
Namhlanje siy'shada
Eyeah yeah
Eh
(Verse)
Would you marry me?, Marry me
I wanna spend the rest of my life with you.
Would you marry me?
Ngifun'ukuba nawe
Ebuhleni nasebubini
Ngifun'ukuba nawe
Entlungwin nase bumnandini

Mna sengizothumela, thumela
Thumela, thumela, thumela, thumela
Mina sengizothumela, iinkomo zamalobolo
Bayofika ooMalume ekhaya
Mina sengizothumela thumela thumela, thumela, thumela,
Mina sengizothumela, iinkomo zamalobolo

(Hook)
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam babe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam wena
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam wena

(Verse2)
Babe say " yes i do, yes i do, yes i do do do do do do."
"Yes I do, yes i do"
Because i wanna make you mine forever kodwa
Khona laba abanomona
Abafun'nokus'bona
Khona laba abanomona
Kodwa uyazi babe
(Uyaz babe)
cel'udanise izitha zami, kodwa uyazi babe.
Cel'udanise izitha zami,
Khona laba abanomona,
Abafun'nokus'bona

Cel'uzudanise izitha zami
Thathi intliziyo yam

(Pre-Hook)
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam wena
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam babe

(Bridge)
Eyeah yeah
Ungowam wena
Oh hoooo
Ungowam babe
Oh hoooo
Ungowam
(Oooh Oooh)

(Higher-Hook)
(Hook)
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam babe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam wena
Thathi intliziyo yam babe
Uyibeke kuwe
Izohlala la la la la la la la la la la la
Ungowam wena
Thathi intliziyo yam uyibeke kuwe.