Awu Dede

Lebo Mathosa’s Awudede
Chorus
Awudede, awudede, awudede, awudede uzusithole
Awudede, awudede, awudede, awudede, uzusithole
(Awudede man) dede man’ awudede bo
Awudede, awudede, awudede, awudede, uzusithole
(Ngithi Hlehla man, hlehla wena hlehla bo)
Awudede, awudede, awudede, awudede, uzusithole

Verse 1
Ngithi guga mzimba guga maphupho, uzosala wena ngoba unomona.
Ngithi guga mzimba guga maphupho, uzosala wena ngoba unomona.
Ngithi guga mzimba guga maphupho, uzosala wena ngoba unomona.
Ngithi guga mzimba guga maphupho, uzosala wena ngoba unomona.

Verse 2
Madoda kunizima emhlabeni ingane zobaba zithwele kanzima. Nantsi impi mabo’ thohlomani nantsi impi mabo thohlomani
Madoda kunizima emhlabeni ingane zobaba zithwele kanzima. Nantsi impi mabo’ thohlomani nantsi impi mabo thohlomani
Omama nezingane bayobhaca emikgoshweni okwezinyamazane. Nantsi impi mabo’ thohlomani nantsi impi mabo thohlomani
Omama nezingane bayobhaca emikgoshweni okwezinyamazane. Nantsi impi mabo’ thohlomani nantsi impi mabo thohlomani

Interlude
(Hezoom, hem hem, Hezoom, Hezoom hem hem Hezoom, hem hem,Hezoom hem hem Hezoom)
(Hezoom, hem hem, Hezoom, Hezoom hem hem Hezoom, hem hem, Hezoom hem hem Hezoom)

Outro.
Sho ai wena , sho ai wena, sho ai wena