Malwedhe

Makwela Makwela Monada!!!
Aaahi
Yea yeah

[Intro]
Nna rena le malwedhe
Geo okhe Jola lenna
Okhe raloke kago Nhlala

[Refrain]
Nna rena le malwedhe
Wa nhlala odho tsosa Malwedhe ale khole

[Chorus]
Kena Le Bolwedhe bja go idibala
Wa nhlala kea idibala

[Hook]
Malwedhe aka akamo maratong

[Verse 1]
Wa jola Kea idibala
Wa njolela Kea idibala
Lege okha mphe tshelete, kea idibala
Ge okha dize, kea idibala

[Hook]
Malwedhe aka akamo maratong

[Verse 2]
Wase boye gae, kea idibala.
Wa tima phono kea idibala.
Phono ya Tshwara Ke modhabo kea idibala
Wa njolela Kea idibala.

[Hook]
Malwedhe aka akamo maratong

[Chorus]
Kena Le Bolwedhe bja go idibala
Wa nhlala kea idibala

[Outro]
Nna rena le malwedhe
Geo okhe Jola lenna,
Okhe raloke kago Nhlala
Nna rena le malwedhe
Wa nhlala odho tsosa Malwedhe ale khole
Kena Le Bolwedhe bja go idibala