Tholukuthi Hey

Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY

Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi
Tholukuthi HEEEY

HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY
Killer Kau

HEEEY

[Pre-Chorus]
Tholukuthi, u'shintsha ungagezanga
Tholukuthi, u'phum' ungangitshelanga
Tholukuthi, ugeza ungena 'nsipho
Tholukuthi, ugeza ungena 'nsipho

[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

[Verse 1]
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Ko ko ko ngena
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO
Sanibonani YEBO

Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
Injani ibiya?
Imnandi ibiya?
HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY HEEEY

Awu labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Abangani bethu
Abangani bethu
HEEY HEEEY HEEY HEEEY
Tholukuthi man
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Awe labo sihamba nabo
Asijoli nabo
Abangani bethu
Abangani bethu
Tholukuthi man

[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

[Verse 2]
Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?

Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Tholukuthi maaahn
Tholukuthi umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu
umfazi wakho umfaz’ wethu

HEEY HEEEY HEEY HEEEY
Killer Kau

[Chorus]
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey

Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?
Nangu makoti
Uphi umakoti?

Chomi nayi indoda
Nayi indoda
Chomi nayi indoda
Nayi indoda

Tholukuthi, u'shintsha ungagezanga
Tholukuthi, u'phum' ungangitshelanga
Tholukuthi, ugeza ungena 'nsipho
Tholukuthi, ugeza ungena 'nsipho

Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey
Tholukuthi, Heeeyyy
Tholukuthi, Hey Hey