We Makhelwane

Ang'zokwenana mina, ngizokubona (x4)

[Repeat]
Wangbheka kanje
Wangbheka kanjena
Ang'zokwenana mina, ngizokubona

Ngoba angphethe ngish' ushekhasi (x2)

Wangbheka kanje
Wangbheka kanjena
Ang'zokwenana mina, ngizokubona

We makhelwane wami
Angfuni lutho lwakho bo
Ngithi kphela sakh' ubhlobo
Hay' imali nom' isinkwa sakho
Ngob' isintu siyasho bo
Sithi umuntu ngumuntu ngabantu
Asiphilisaneni bo
Sakh' isizwe sakwantu bo

[Repeat x4]
Ngoba angphethe ngish' ushekhasi
Ang'zokwenana mina, ngizokubona

Ngoba angphethe ngish' ushekhasi (x4)

Ayisizi lento yokukhombana esweni
Omunye nomunye uvikel' iso lakhe
Asibambaneni bo
Khona sizophmelela

We makhelwane (x4)

Wangbheka kanje
Wangbheka kanjena
Ang'zokwenana mina, ngizokubona

Ngoba angphethe ngish' ushekhasi
Ang'zokwenana mina, ngizokubona

Wangbheka kanje
Wangbheka kanjena
Ang'zokwenana mina, ngizokubona

Ang'zokwenana mina, ngizokubona