Ngiyabuza

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Ngiyakhumbula
Ngixala ukubona
Imizwa yami
Yasho, Umama sekhaya lo
Nami ngiyakhumbula
Mawubeka lodhaba
Kwathi shu ngaphakathi wami
U-mkhwenyana wami lona
Savuma, sayithatha kancane
Kodwa sekunzima
Ukuphila ngaphandle kwakho
Savuma, sathi konke sokumela
Manje inhliziyo yam'
Ifuna wena wedwa

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Ye mina ngiyabuza (Ngiyabuza)
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza (oh mina ngiyabuza)
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Sthandwa sam' nguwe wedwa
Ose nhlizweni yami
Angisakhoni nokucabanga maku khona wena
Is this love I'm feeling (Sizophuma kanjani na)
Is this love I think I'm going inside

Angisekho kulendaba
Yokuzenzela umathanda
Yokuphuma kuzekuse
Mele ngibe nawe
Ngikhetha wena kulesixakaxaka sothando
Manje inhliziyo yam'
Ifuna wena wedwa
Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Is this love I'm feeling (Sizophuma kanjani na)
Is this love I think I'm going inside
Is this love I'm feeling (Sizophuma kanjani)
Is this love I think I'm going inside

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Ye mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo

Wo mina ngiyabuza
ukuthi sizophuma kanjani kulendaba
Kule nxakanxaka yo thando
Esis'fake kuyo