Uthando

Awu yeheni, awu yeheni, awu yeheni! (x2)

[Chorus]
Sengize ngathol' uthando, awu we baba
Mkhwenyana leth' inkomo, awu we baba

Zangen' inkomo kwaKhumalo
Awu isi yemeyem. Awu yelele babo
Uyathath' umakoti namhlanje
Awu isiyeme yem. Awu yelele babo

[Chorus]

Bamenyiwe bonk' omkhelwane (webaba)
Kuzokikizwa, kikizwa laph' ekhaya
Bakhona bonke nabomndeni
Uthando namhlanje lungumanqoba
Ngithol' indoda emadodeni
Sthandwa senhliziyo yam
Wangenz' umuntu namhlanje
Awu yelele heh heh
Ngibizw' umakoti nmhlanje
Awu isiyem yem, awu yelele babo

[Chorus]

[Bridge]
Awu yeheni
Ngathol' umendo namhlanje
Bajabul' abakithi namhlanje

[Chorus]