Onje Ngam'

Sthandwa sam yimi ngedwa
Okwaz' ebubini nasebuhleni
Hlala nam, bamb' isandla sam
Ngizokusul' inyembezi

[Pre-Chorus]
Impilo yam ingeyakho
Ngiphilela wena
Nhlizio yam ingeyakho
Ngithanda wena

[Chorus]
Ngek' uz'umuthole onje ngam
Ozokunika lonk' uthando olupheleleyo
Inhliziyo yam' ingeyakho
We were made for each other

Akukho kimi okubi ngawe
Ngizithandela wena
Mina nawe simoya munye
Kuze kube phakade

[Pre-Chorus]
Impilo yam ingeyakho
Ngiphilela wena
Nhlizio yam ingeyakho
Ngithanda wena

[Chorus]
Ngek' uz'umuthole onje ngam
Ozokunika lonk' uthando olupheleleyo
Inhliziyo yam' ingeyakho
We were made for each other

Impilo yam, ngizithandela wena (x2)