Baby Please

[Chorus]
Oh baby please ngicel' usmile njalo
Yeka la bantu basixabanisay'
And I don't care, ngiyokuthanda njalo
Ma wenze njalo mina I love you more

Oh baby please ngicel' ungithembe njalo
Bebengekho la bantu ma sishelana
Ma ngithi ngiyakuthanda, naw' uthi uyangithanda
Ma wenze njalo mina I love you more

Oh baby please khohlwa yila bantu
Bathand' ukukhuluma ngendaba zabantu
Mina ngiyakuthanda. vele ngiyazi uyangithnda
Kohlala kunjalo and i'll love you more

[Chorus]

Bathi side le sikhathi sisonke
And why ungakhulumi ngelobolo
And ngabatjela ukuthi mina ngiyakuthemba
It's a matter of time, time will tell
Baby

And izolo lokhu bengihleli nomalume
Sikhuluma ngendaba zelobolo
Ngoba ngiyakuthanda and ngiyazi uyangithanda
Sengfun' ukuba nawe everyday

[Chorus]