Empini

[Chorus]
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon' emini
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon’ emini

[Verse 1]
Kutheni na?
Yini udangele
Konakele?
Amathemba akho
Wonke 'wabeka kimi
Awazi na?
Abant' abayifuni intw' enhle
Bayamangaza
Bak'limaza bak'buk’ emehlweni

[Chorus]
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon' emini
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon’ emini

[Verse 2]
Abany' abantu, umgosi baphila ngawo
Ubezwe bethi, "Awus'nik' amagqabantshintshi"
Amathemba akho
Wonke 'wabeka kimi
Awazi na?
Abant' abayifuni intw' enhle
Bayamangaza
Bak'limaza bak'buk’ emehlweni

[Chorus]
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon' emini
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon’ emini

[Refrain]
Mina nawe akekh’ omunye

[Chorus]
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon’ empini
Ngeke baskhona
Lingashon' emini
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon’ emini

Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon' emini
Ng'yathemb' uyabona
Sofela khon' empini
Ngeke baskhona
Lingashon' emini