Amantombazane

HEY, HI, YEY WENA, HI (x4)
INTLIZIYO YAM IBUHLUNGU … WENA
WONKE AMANTOMBAZANE, AYANGIFUNA
INTLIZIYO YAM IBUHLUNGU … WENA
WONKE AMANTOMBAZANE, AYANGITHANDA

SOFA S’ZWILE …WENA, SOFA S’ZWILE, SOFA S’ZWILE (X2)
SOFA…
HEY, HI, YEY WENA, HI (x4)

NJE NGO UBONA IS’KHATHI SAKHONA
ANGISANAWO IS’KATHI SOKUJOLA
MAWUNGA NGI THANDI IMALI YAM IKHONA
BANGANGI AZIYO BATHI NGIYA QHOMA
YEY BAFETHU YAZ ANG’KHOLWA
KUTHI ABANTU VELE BA SONA
JOLA JOLA BESE UYAZI SOLA
THANDO LU NGEKHO, KUNO UZOL’KHONA

NJE NGO UBONA IS’KHATHI SAKHONA
ANGISANAWO IS’KATHI SOKUJOLA
MAWUNGA NGI THANDI IMALI YAM IKHONA
BANGANGI AZIYO BATHI NGIYA QHOMA
YEY BAFETHU YAZ ANG’KHOLWA
KUTHI ABANTU VELE BA SONA
JOLA JOLA BESE UYAZI SOLA

INTLIZIYO YAM IBUHLUNGU … WENA
WONKE AMANTOMBAZANE, AYANGIFUNA
INTLIZIYO YAM IBUHLUNGU … WENA
WONKE AMANTOMBAZANE, AYANGITHANDA

SOFA S’ZWILE …WENA, SOFA S’ZWILE, SOFA S’ZWILE (X2)
SOFA…
HEY, HI, YEY WENA, HI (x8)

NJE NGO UBONA IS’KHATHI SAKHONA
ANGISANAWO IS’KATHI SOKUJOLA
MAWUNGA NGI THANDI IMALI YAM IKHONA
BANGANGI AZIYO BATHI NGIYA QHOMA
YEY BAFETHU YAZ ANG’KHOLWA
KUTHI ABANTU VELE BA SONA
JOLA JOLA BESE UYAZI SOLA

HEY, HI, YEY WENA, HI (x8)