Le Tshephile Mang

Bageso le tshephile mang
Le fela le rumulana
Le tshephile mang
Bageso le tshephile mang
Letlhoyo le tlhorisano a di age metse
A re thabelang batho
Letlhoyo le fele
Re ageng setshaba
Lyelele Maa!