Ndim Lo

Ndim' lo phambi kwakho Yesu
Ndim' lo phambi kwakho Yesu
Ndim' lo phambi kwakho Yesu
Ndim' lo phambi kwakho Yesu