Kuwe

(Nqaba Yokuphephela Kwam,
Kuphepha Kwam' Kukuwena,
Siqalo Nesiphetho Sam',
Mlom' ongaqambi manga!)

Sendlala Indumiso - Kuwe,
Mdala wezinsuku - Kuwe,
(Eh! Eh! Eh!) Malusi omuhle - Kuwe,
Themba lamathemba - Kuwe!

(AKEKH' OFANISWA NAWE)
UbuKhosi nobuNgqongqoshe,
(Buzohlala) Buyohlala bungoBakho,
(Inkazimulo-o) Inkazimulo nawo Amandla,
(Usinike) Usinike ngeGama Lakho!

(UbuKhosi) UbuKhosi nobuNgqongqoshe,
(Buyohlala) Buyohlala bungoBakho,
(Inkazimulo) Inkazimulo nawo Amandla,
(Usinike) Usinike ngeGama Lakho!

(Mlil' oqothulayo,
Mandla kawapheli,
My Strong Tower)

Lord You Reign Forever More,
(Yeah! Akekh' onjeNgawe,
Uyasabeka Ngonyama)

Sendlala Indumiso - Kuwe,
(Mdala wezinsuku) Mdala wezinsuku (Kuwe) Kuwe,
(Malusi omuhle) Malusi omuhle (Kuwe) Kuwe,
(Themba lamathemba) Themba lamathemba (Kuwe) Kuwe!

(AKEKH' OFANISWA NAWE)
UbuKhosi nobungqongqoshe,
(Nobungqongqoshe) Buyohlala bungoBakho,
(INKAZIMULO!) Inkazimulo nawo Amandla,
(Us'nikile) Usinike ngeGama Lakho!

(US' NIKILE IGUNYA)
UbuKhosi (US' NIKILE Amandla) nobungqongqoshe,
Buyohlala bungoBakho,
(Inkazimulo YAKHO) Inkazimulo nawo Amandla,
(Uhhh! Us'nikile) Usinike ngeGama Lakho!

(Sendlala Indumiso-o) Kuwe,
(Mdala wezinsuku) Kuwe,
(WenuliThemba lamathemba) Kuwe,
(UnguMalusi omuhle) Kuwe!

(Yeah! Sendlala Indumiso) Kuwe,
(Mdala wezinsuku Kuwe) Kuwe,
(Malusi omuhle Kuwe) Kuwe,
(WenuliThemba lamathemba Kuwe) Kuwe!

(Akekh' ofaniswa Nawe) Kuwe,
(Mdala wezinsuku Kuwe) Kuwe,
(Malusi omuhle Kuwe) Kuwe,
(Themba lamathemba Kuwe) Kuwe!

(Yei-Sendlala Indumiso) Kuwe,
(Uhhh! Mdala wezinsuku Kuwe) Kuwe,
(Malusi omuhle Kuwe) Kuwe,
(Mgqini Mandla ONKE Kuwe) Kuwe!

(Oh! Ohho!) Oh Oh Ohho!
(Kuwe! Kuwe!) Kuwe (Kuwe!) Kuwe,
(Kuwe Mvelinqangi!) Mdala wezinsuku zonke - Kuwe,
(Uhh! Wena Jesu) Themba lamathemba - Kuwe,
(Singaba yini ngaphandle Kwakho) Mdala wensindiso - Kuwe,
(Mdala wezinsuku Kuwe) Mdala wezinsuku - Kuwe!

(Malusi omuhle Kuwe) Malusi omuhle Kuwe,
(Themba lamathemba) Themba lamathemba Kuwe!

(One More Time)
(Akekh' ofaniswa Nawe) Sendlala Indumiso - Kuwe,
(Akekh' olingana Nawe) Mdala wezinsuku - Kuwe,
(Akekh' oNgcwele Njengawe) Sendlala Indumiso - Kuwe,
(Akekh' oMkhulu NjeNgawe) Themba lamathemba - Kuwe!

(Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
UbuKhosi nobungqongqoshe,
Buyohlala haha bungoBakho,
Inkazimulo nawo Amandla,
Usinike ngeGama Lakho!

UbuKhosi ih nobungqongqoshe,
Buyohlala bungoooBakho,
Inkazimulo nawooo Amandla,
Usinike ngeGama Lakho!