Jeso Oa Tla

Batla mona bamoratang jeso
Batla mona bamoratang jeso
Jeso oa tla
Oa tla jeso
Jeso oa tla
Oa tla jeso

Hake nale jeso nkaya kae le kae
Hake nale jeso nkaya kae le kae
Ooh modimo oana
Eeh modimo oana
Hake nale jeso nkaya kae le kae
Hake nale jeso nkaya kae le kae
Ooh modimo oana
Eeh modimo oana

Jeso o lefika la lichaba
Jeso depelo li hoena
Seke batla ho bona modimo oana
Jeso o lefika la lichaba
Jeso depelo li hoena
Seke batla ho bona modimo oana

Modimo oana
Aaeeh modimo oana
Modimo oana
Aaah modimo oana
Seke batla ho bona modimo oana
Aaah modimo oana
Seke batla ho bona modimo oana
Aaah modimo oana