Busa

Busa Jesu Busa,
Busa Impilo Yami,
Ngiyacela Busa Jesu Busa,
Busa Impilo Yami!

(Busa Jesu) Busa (Hallelujah) Jesu Busa,
(Bus' Impilo Yami Jesu) Busa (Impilo Yami) Impilo Yami!

(Yebo Ngiy' nikela Kuwe Busa Jesu)
Busa (Ha! Kubuse Jesu) Jesu Busa,
(Bus' inqondo Yami Jesu)
Busa (Impilo Yami) Impilo Yami!

(Oh! Hallelujah! Busa Jesu Busa,
Busa Impilo Yami,
Ngiyacela Busa Jesu Busa,
Busa Impilo Yami!

Mayenzeke)
Mayenzeke! (Mayenzeke) Intando Yakho,
(Yeb' Intando Yakho Empilweni Zethu)
Busa (Yeb' Impilo Yam') Impilo Yami!

(Ye' Jesu Mayenzeke) Mayenzeke (Mayenzeke) Intando Yakho,
(Bus' Impilo Yami Jesu) Busa (Bus' Impilo Yami Jesu) Impilo Yami!

(Woh o-o-o Mayenzeke) Mayenzeke (Makwenzeke) Intando (Konk' Okwakho Khokhelwa) Yakho (Konk' Ok' fisa Ngempilo Yami)
Busa (Makwenzeke) Yon' Impilo (Makwenzeke - Yebo Jesu) Yami!

(Mayenzeke) Mayenzeke (Mayenzeke) Intando (Mayenzeke) Yakho,
(Mayenzeke Yebo Jesu) Busa (Ohooo-) Yon' Impilo Yami!

(Hallelujah!) Yi-hi-hi-hi,
(Ngeqiniso - Ngiyavuma,
Wen' UyiNkosi Yam'!

Yebo Ang' nak' Ukwengabaza,
Nge- Ngeqiniso Ke - Ngiyavuma,
Wen' UyiNko- UyiNkosi Yam')

Busa (WoJesu)Nkosi Yam,
(Busa! Empilweni Zethu)
Busa (Ngamandlethu S'yahluleka Thina) Nkosi Yam,
(Oh! Ngeqiniso) Ngeqiniso (Ng'yavumaaa) Ngiyavuma,
(UyiNKOSI-)

Mayenzeke (-YAMI _ Mayenzeke) Intando Yakho (EMndenini Wami)
(Kukho Konk' Engikwenzayo)
Busa (MAKWENZEKE - MAYENZEKE -MAYENZEKE) Yon' Impilo Yami!

(MAYENZEKE WEJESU) Mayenzeke (WEJESU MAYENZEKE) Intando (MAYENZEKE) Yakho,
(MAYENZEKE Eyakh' Intando) Busa (Yeraboshakhaya - YEJESU) Yon' Impilo Yami!

(MAYENZEKE! EYAKH' INTANDO) Mayenzeke (Mayenzeke) Intando (Mayenzeke) Yakho,
(Ingashabalal' Impilo Yami Maw' Ungekho Wena) Busa (Maw' Ungekho Wena) Yon' Impilo Yami!

(MAYENZEKE - Mayenzeke) Mayenzeke (Oh! JESUS - MAYENZEKE) Intando Yakho,
(Bus' Impilo Yami Jesu)
Busa (Ohooo-) Yon' Impilo Yami!

(Yebo! Mayenzeke) Uh-u-u-u-u