Angiyi Ndawo

Umusa Wakho - Uthando Lwakho,
Amandla Akho - Izwi Lakho,
Thulula! Thulula!

Umusa Wakho - Uthando Lwakho,
Amandla Akho - Izwi Lakho,
Thulula! Thulula!

Izibusiso - Nenkazimulo,
Ukugcwaliswa NgoMoya Wakho,
Thulula! Thulula!

Izibusiso - Nenkazimulo,
Ukugcwaliswa NgoMoya Wakho,
Thulula! Thulula!

Isandla Sakho Masingifice,
Ngisendaweni Yob' Khona Bakho,
Ngilindile! Ngilindile!

Isandla Sakho Masingifice,
Ngisendaweni Yob' Khona Bakho,
Ngilindile! Ngilindile!
Ngilindile! Ngilindele-eh!

Angiyi Ndawo Ungakangibusisi,
Angiyi Ndawo Ungakangibusisi,
Angiyi Ndawo-o-o-o,
Angiyi Ndawo-o-o-o,
Angiyi Ndawo-o-o-o!

Umhlaba Wonke Uyakudinga,
Nsuku Nemini - Nsuku Zonke,
Thuma Mina! Thuma Mina!

Umhlaba Wonke Uyakudinga,
Nsuku Nemini - Nsuku Zonke,
Thuma Mina! Thuma Mina!

E-Mpumalanga Nentshonalanga,
Umhlaba Wonke - Zizweni Zonke,
Thuma Mina! Thuma Mina!

E-Mpumalanga Nentshonalanga,
Umhlaba Wonke - Zizweni Zonke,
Thuma Mina! Thuma Mina!
Ngilindile! Ngilindile-eh!

Angiyi Ndawo Ungakangibusisi,
Angiyi Ndawo Ungakangibusisi,
Angiyi Ndawo-o-o-o,
Angiyi Ndawo-o-o-o,
Angiyi Ndawo-o-o-o!

Ukufisa Kwami Konke,
Ukuba Kuwe,
Kuze Kube Kuna Phakade,
Ukufisa Kwami Konke,
Ukuba Kuwe,
Kuze Kube Kuna Phakade!

Ngizohlala Kuwe,
Kuze Kube (Kube Kuna) Phakade,
Wena (S'makade),
Ngizohlala Kuwe,
Kuze Kube (Kube Kuna) Phakade,
Wena (S'makade)!

Ngizohlala Kuwe [hlala-a-a-a]
Kuze Kube [hlala-a-a-a] (Kube Kuna) Phakade,
Wena (S'makade) [Phakade]
Ngizohlala Kuwe (hlala-a-a-a),
Kuze Kube [hlala-a-a-a] (Kube) Phakade,
Wena (S'makade) [Phakade]!

Hlala-a-a-a - Phakade,
Hlala-a-a-a - Phakade!