Amagama Medley

(Kenibheku Thando Lwakhe,
Asinike lon' uYise,
Sesithiwe abantwana,
Futhi usamukelise!

Kenibheku Thando Lwakhe,
Asinike lon' uYise,
Sesithiwe abantwana,
Futhi usamukelise!

Moya Wakhe Enhlizweni,
Oyisibambiso sethu,
Ufakaza emoyeni,
Ulikhomba ifa lethu!

Ufakaza emoyeni,
Ulikhomba ifa lethu!

Yebo! Ufakaza emoyeni,
Ulikhomba ifa lethu,
Yeah!) Yek' umusa - Yek' uthando,
(UnguBab' onobubele) Sesingabantwana Bakhe,
(Uyabala nezinwele) Yek' uMusa - Yek' uThando,
(Yinto yinye ayifisayo) Siyizindlalifa Zakhe!

(SENZEL' UMUSA) Yek' uMusa
(SANIK' UTHANDO) Yek' uThando,
(BABA SIYABONGA) Sesingabantwana
(WANIKELA NGENDODANA YAKHO) Bakhe,
(SIYABONGA UMUSA) Yek' uMusa
(SIYABONG' UTHANDO) Yek' uthando,
(THINA SIYIZINDLA--LIFA EH EH) Siyizindlalifa Zakhe!

Ngineculo ngal' uthando,
LukaJes' uMfeli wami,
Ngim' babaza owangifela,
Lalelani iculo lam'!

NGINECULO ngal' uthando,
LukaJes' uMFELI WAMI,
Ngim' babaza owangifela,
Lalelan' iculo lam'!

Ngim' baaaabaz' owangifela,
Lalelan' iculo lam'!

Ngim' baaaaabaz' owangifela,
Lalelani iculo lam'!

Heee! Ngim' baaaabaz' owangifela,
Lalelani iculo lam!

Wooh Wooh oh! Ngim' babaza - Ngim' babaz' owangifela,
Lalelan' iculo lam!

Siyabonga Nkos' uJesu,
Ukulondolozwa kamnandi,
Ukuhlala Kuwe - Kumnandi,
Kunokuphila okuphakade!

Siyabonga Nkos' uYesu,
Ukulondolozwa kamnandi,
Ukuhlala Kuwe - Kumnandi,
Kunokuphila okuphakade!

Ukuhlala Kuwe - Yebo Kumnandi,
Kunokuphila okuphakade,
Yeb' ukuhlala Kuwe - Nkos' yami kumnandi,
Kunokuphila okuphakade!

Ukuhlala Kuwe) Ukuhlala Kuwe (Kumnandi) Kumnandi,
(Kunokuphila) Kunokuphila okuphakade,
(Yebo ukuhlala Kuwe) Ukuhlala Kuwe (Jehova) Kumnandi,
(Kunokuphila) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade!

(Yebo ukuhlala Kuwe) Ukuhlala Kuwe (Kumnandi) Kumnandi,
(Yebo Oh) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade!

(Yebo kunokuphila) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade,
(Ukuphila konaphakade) Kunokuphila (Konaphakade) okuphakade!

(Ukuhlala kuye Yebo Kunokuphila) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade,
(Kumnandi - Kumnandi) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade!

(Haiwe Kunaphakade Kunaphakade) Kunokuphila (Woh) okuphakade,
(Kunaphakade Kunaphakade) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade!

(KUNOKUPHILA) Kunokuphila (ukuhlala Kuye) okuphakade,
(KUNOKUUUPHILA) Kunokuphila okuphakade!

(JEHOVA NQABA YETHU) Kunokuphila (siphila Kuye) okuphakade,
(Haaa! Haaa! Kunaphakade - Kunaphakade) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade!

(Kunaphakade - Kooonaphakade) Kunokuphila (okuphakade) okuphakade