Uyalalelwa

Uyalalelwa uSomandla noma isimo singavumi.

Ukulalelwa kwesiny' isikhathi kubiza ukuphila kwethu.

Uyalalelwa uNkulunkulu.