Unganele

Ngingashona phi kodwa
Uma ngingasuka embusweni wakho ongaka
Ngithokozile ngawe?
Unganele!

Ngigcine kul' uthando,
Ngifihle kilo, luyang' duduza,
Ngithokozile ngawe
Unganele!

Oh ngingena mandla
ung'nika mandla
Aah haha
Kwaze kwamnandi
Ebubini ungenzel'okuhle
Aah haha
Kwaze kwamnandi
Ngibonuku khanya ebumnyameni
Aah haha
Kwaze kwamnandi
Ngicebile uma nginawe
Aah haha
Kwaze kwamnandi

Uma ngifika kuye
Ngigcine kul' uthando,
Ngifihle kilo, luyang' duduza,
Ngithokozile ngawe
Unganele!

Ngithokozile ngawe
Unganele!
Ngithokozile ngawe
Unganele!
Ngithokozile ngawe
Unganele!