Ngobekezela

Nkosi ngiluqalile uhambo lwakho olungiqondisayo luvela eZulwini
Sengehlukene nezwe lokona
Ngobekezela Jesu ngobekezela
Abanye baqala kulendela bayithola ingumncingo
Abanye bahluleka abanye bafunindlela entsha bayincosana abayobekezela
Ngobekezela Jesu ngobekezela
Noma ngeswele ngobekezela
Noma behlekisa ngami ngobekezela
Noma bengibambela imihlangano ngobekezela
Jesu ngobekezela