Jesu rato la Hao

Jesu rato la hao, O mphile lona
Ke molato oa hao, ke tla go fang?
Ke ineela wena, ka mmele le moya
Ke ntsha hanyenyane, O mpha tsohle

Ntaele Morena, ke mofo oa hao
Thato ke tla etsa, oa hao yohle
Ha e nkimela dumela, O ntlatse
Le ho sitoa ha ka, O ntswarele

Ha e nkimela dumela, O ntlatse
Le ho sitoa ha ka, O ntswarele

Le ho sitoa ha ka, O ntswarele