Angeke Ngisuke

Igama lakho unguSomandla
INkosi enamandla onke
Wena wedw' unguBaba
Ithemba lami lokugcina
Ngibhekis' amehlo ami kuwe
Baba uyiNkosi

[Chorus]
Angeke ngisuke kuwe
Ngohlala njalo ngithemba wena
Igama lakho uSomandla
Futhi wena uyingcwele

Uwena wedw' unguBaba
Sithandwa sami, mphefumlo wam
Igama lakho unguSomandla
Wena uyamangaza
Amen amen, amen amen